Inženýrská činnost

Jednání s úřady, institucemi a organizacemi

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby

Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli

Spolupráce při provádění stavby

Spolupráce po dokončení stavby

Poradenská činnost