Inženýrská činnost

Zajištujeme činnost technického dozoru investora nebo autorský dozor projektanta. Vyřizujeme stavební povolení a veškerá vyjádření v rámci územního a stavebního řízení.

Přehled nabízených prací

Jednání s úřady, institucemi a organizacemi

 • jednání se všemi dotčenými úřady, institucemi a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu)
 • jednání se všemi dotčenými úřady, institucemi a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení (stavebního ohlášení)
 • jednání se všemi dotčenými úřady, institucemi a organizacemi za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby

 • zpracování podkladů pro nabídkové řízení

Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli

 • spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek
 • vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

Spolupráce při provádění stavby

 • autorský dozor projektanta
 • technický dozor investora

Spolupráce po dokončení stavby

 • spolupráce při kolaudačním řízení
 • dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
 • spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby
 • zajištění fotografické a video dokumentace

Poradenská činnost

 • návrh smluv týkajících se výstavby a nemovitostí
 • vypracování analýz pro optimalizaci stavebních materiálů nebo technologií
 • analýzy poruch a poškození objektu, návrh optimální technologie opravy poruchy