Projekční činnost

Naše společnost se specializuje na zpracování kompletní projektová dokumentace pozemních staveb – rodinné domy, bytové domy, hotely, byty, rekreační objekty (chaty, chalupy) atd.

Přehled nabízených prací

Příprava zakázky

 • analýza zakázky a staveniště
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů
 • specifikace potřebných prací a profesí

Návrh stavby

 • analýza podkladů ( technologie, energetika, statika )
 • zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách
 • odsouhlasení cílových představ se zákazníkem
 • objasnění všech souvislostí ( urbanistické, funkční, estetické )
 • konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi
 • předběžný odhad nákladů stavby

Vypracování dokumentace k územnímu řízení

 • vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby na základě zpracovaných podkladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • obstarání rozhodnutí o umístění stavby
 • shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby

Vypracování dokumentace pro stavební řízení

 • stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předprojektovými fázemi
 • vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení
 • obstarání stavebního povolení
 • zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

Vypracování dokumentace pro provedení stavby

 • autorský dozor projektanta nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle již zpracované dokumentace
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním dokumentace z předchozí fáze
 • obstarávání projektových podkladů od dodavatelů přicházejících v úvahu

Další činnosti

 • návrhy interiérů občanských a bytových staveb
 • návrhy zahradnických úprav okolí staveb
 • zpracování projektové dokumentace na počítači v CAD-formátu
 • vypracování fyzického modelu pro prezentaci záměru