Průkaz energetické náročnosti budovy PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) je dokument, který je do stavební dokumentace objektu zahrnut od 1. ledna 2009. Jedná se o protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy v souladu s platnou legislativou. Výsledkem PENB je určení klasifikační třídy (A až G) energetické náročnosti hodnocené budovy.

Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro povoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení.

Povinnost zpracovat PENB

Povinnost zpracování PENB byla specifikována od 1.1.2013 novelou „energetického zákona“.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu:

  • při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy
  • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci - od 1. července 2013 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2)
  • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci - od 1. července 2015 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2)
  • pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

Povinnost vypracování PENB je stanovena i v případě prodeje a pronájmů nemovitostí Podle §7a odst. 2 zákona je vlastník budovy (nebo společenství vlastníků jednotek) povinen zajistit zpracování průkazu:

  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • při pronájmu budovy
  • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

Průkaz platí 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončení budovy, pro kterou byl zpracován.

Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování průkazu. Energetickým specialistou v naší firmě je Ing. Pavel Janeček ( číslo oprávnění 0760 ). Energetický specialista je zároveň členem AES – Asociace energetických specialistů.

Termíny PENB

MPO oprávnění

AES – certifikát členství